Ostaš  

(německy Wostasberg) je  stolová hora  v  Broumovské vrchovině  nedaleko  Police nad Metují  o nadmořské výšce 700 m převyšující terén o cca 250 m.

Poloha a základní

Ostaš se nachází asi 3 km severně od Police nad Metují. Jedná se o pro okolí dominantní klasickou stolovou horu s vrcholovou plošinou asi 550 m dlouhou a 400 m širokou. Samotný vrchol se nachází v severní části plošiny. Okraje vrcholové strukturní plošiny jsou lemovány sruby, které dosahují výšky až 40 m. V některých úsecích jsou sruby načleněny v samostatné skalní věži. Východní část vrcholové plošiny byla načleněna v malém skalním městě, zvaném  Horní labyrint (nebo bludiště)  mj s pseudokrasovými jeskyněmi. Úpatí je na severu, západě a jihu lemováno rozsáhlou úpatní haldou tvořenou velkými balvany. Na jihozápadním svahu jsou v místech hlubinného ploužení balvanová moře, složená z obrovských bloků.Vyskytují se i balvanové proudy. Severovýchodní část svahu je tvořena kvádrovými pískovci a skalním městem (též  Dolní labyrint (nebo bludiště) ) navazujícím na přírodní památku  Kočičí skály . Od okolní krajiny je hora zřetelně oddělena. Pouze severně od ní se nachází 625 metrů vysoký skalnatý vrchol  Hejdy , který je od Ostaše oddělen hluboce zaříznutým údolím  Klučanky  a který spolu s Ostaší tvoří  samostatnou geomorfologickou část  Machovské pánve .

Historie

Jméno Ostaš je odvozeno od  svatého Eustacha  (Ostacha), patrona  myslivců  a lovců.

Vrch se svým skalním městem byl po dlouhém staletí útočištěm pro okolní obyvatele. Ukrývali se zde úspěšně již v roce  1420 . V roce  1421  se zde místní schovávali před  Zikmundovými křižáky . Křižácké vojsko tvořili převážně najatí  žoldáci , kteří se ke  křížové výpravě  přidali v touze po zisku. Nejprve vyplnili a zapálili nedalekou Polici nad Metují. Při svém řádění zabili všechny, na koho přišli. Poté jim jeden zrádce vyzradil úkryt místních na Ostaši. Vyrazili proto s bojovým rykem i sem a vraždění pokračovalo. Lidé byli shazování ze skal, ženy a dívky rostly za vlasy na stromy (Husitská lípa na Ostaši ). Zrádce byl však za svůj čin potrestán, když mu kat srazil hlavu.

Lidé se tu však skrývali i v dalších letech – opět před  Slezany . Ochranu tu však hledali i  čeští bratři . Jejich skrýš z roku  1627 , dnes známou jako  Sluj českých bratří , objevil na začátku dvacátých let 20. století propagátor turistiky a knihkupec z Police nad Metují A. Krtička. Naposledy skály na Ostaši sloužili jako úkryt za  druhou světovou válku , kdy zde hledal útočiště jeden mladý muž z blízké vesnice . Já na však byl zrazen.

Přírodní rezervace Ostaš

Přírodní rezervace Ostaš  byla vyhlášena v roce  1956  na rozloze 29,5 ha k ochraně zalesněné vrcholové části stolových hor. Předmětem ochrany je zejména zajímavá geologická a geomorfologická stavba území.

Přírodní památka Kočičí skály

Přírodní památka  Kočičí skály  byla vyhlášena v roce 1956 na výměře 8 2602 ha. Důvodem ochrany je reliéf s geomorfologicky postiženými útvary a blízkými bory.

Turistika

Na vrcholu Ostaše se nachází vyhlídka  Frýdlantská skála  s výhledem na  Jestřebí hory Adršpašsko-teplické skály Krkonoše Javoří hory  a  Broumovské stěny . Na jižním a východním okraji se nachází skalní bludiště s bizarními skalními útvary. Atraktivní skalní útvary, daleké výhledy z okrajových skal i historický význam Ostaše jsou rovněž cílem intenzivní turistiky. Jednosměrnou okružní modře značenou  turistickou stezkou 1836  přicházející sem z  České Metuje je zpřístupněno nejen skalní město Horního labyrintu (bludiště), ale i značná část skalního okraje vrcholové strukturní plošiny s řadou upravených vyhlídek. Dolní labyrint (bludiště) je zpřístupněn zde končící zelenou  turistickou trasou 4220  přicházející z Police nad Metují. Prostorem Ostaše prochází i červeně značená  trasa 0410  z Broumovských stěn do Adršpašskoteplických skal a zeleně značená  cyklistická trasa 4003 . Hlavní turistické rozcestí se nachází u restaurace a kempu v jihovýchodním svahu.

Intenzivní je i horolezecká aktivita, využívající k výstupům nejen samostatné skalní věže a stěny okrajového skalního srubu (s uplatněním tradiční výstupové techniky), ale i jednotlivé skalní bloky v úpatní haldě (hlavně v západním úbočí Ostaše), lezené moderní technikou  boulderingu . Velká frekvence horolezeckých výstupových cest a intenzita jejich využívání přinášejí negativní řadu dopadů na terén.

Stavby

vyhrál celý masív hory je zalesněn hospodářskými  smrčinami , jiné druhy jsou pouze vtroušené. Pole se nacházejí jen v nejnižších partiích svahů, pouze v jihovýchodní části zasahují výše a přecházejí v louky. V horní části odlesněné plochy se nachází osada  Ostaš , místní část Police nad Metují, s několika typickými chalupami, restaurací a kempem.

Vodstvo

Hora Ostaš se nachází v povodí řeky  Metuje , která protéká pod jejím západním svahem. Modrá turistická značka vedoucí do České Metuje prochází jižním svahem kolem studánky Samaritánka.

 

zdroj: wikipedie

foto: Martin Škoda

 

 

 

Kontakt

Marcela Zelená 

Benešov 40, Broumov 550 01

tel.: +420 734 405 063

email.:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 19267576