Národní přírodní rezervace  Adršpašsko-teplické skály  ( německy  Adersbach-Weckelsdorfer Felsenstadt ) byla vyhlášena již v roce  1933  na rozloze 1771 ha k ochraně zachovalých celků  skalních měst . Chráněné území je od 1. června 2015 ve správě regionálního pracoviště Východní Čechy  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR . Národní přírodní rezervace se nachází na území  okresů Náchod  a  Trutnov 

Geografie, geomorfologie

Přírodní rezervace se nachází zhruba v trojúhelníku vymezeném obcemi  Adršpach  ( základní sídelní jednotka  Horní Adršpach ),  Teplice nad Metují  a vrcholem  Čáp  nad vsí  Skály  v turistickém regionu  Kladské pomezí  ve východních Čechách v  Královéhradeckém kraji .

Na tomto území se po ústupu  křídového moře  vlivem  tektonické  a  erozní  činnosti včetně  zvětrávání  vytvořily v původně souvislé pískovcové tabuli dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické skály vedle sebe od sebe oddělená hlubokou Vlčí roklí.

Adršpašsko-teplické skály jsou samostatnou  g eomorfologickou částí  podokrsku  Teplické pánve  spadající do  celku  Broumovská vrchovina podcelku  Polická vrchovina  a  okrsku  Polická pánev  NPR je významná nejen svou geomorfologií, ale i výskytem řady chráněných živočichů a rostlin.

Adršpašské skályOd Teplických skal, s kterými vytváří souvislou plošinu, jsou Adršpašské skály odděleny 7 km dlouhým kaňonem Vlčí rokle. Najdete zde až 90 metrů vysoké skalní věže, hluboké soutěsky, vodopád a také 2 jezírka. Celou touto oblastí vede zpoplatněná okružní stezka pro turisty.

Teplické skály

Teplické skalní město je tvořeno výraznými  skalními stěnami . Od Adršpašských skal je odděleno hlubokou Vlčí roklí.

Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m), Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m) a na rozsáhlejší členité plošiny Bludiště.

Teplické skalní město se rozkládá podél toku Skalního potoka. Nacházíte se v nich asi 70 pojmenovaných skalních útvarů. Oblast okolo Skalního potoka vede zpoplatněná okružní stezka pro turisty, oblast Supích skal a vrchol Čáp zpoplatněná není.

Hrady

Na území národní přírodní rezervace se nacházejí pozůstatky tří hradů, zapsaných na  Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky . Jedná se o  skalní hrady  Střmen Adršpach  a  Skály .

Zajímavosti

V roce  2005  se zde natáčely některé záběry  filmové verze  románu  CS Lewise  Lev, čarodějnice a skříň .

Horolezectví (pískovcové lezení)

Adršpašsko-teplické skály, se svými stovkami izolovaných a  bizarních  skalních věží, jsou oblíbeným horolezeckým terénem. Zdejší ležení má dlouhou a barevnou historii. První výstupy v Adršpachu podnikli již v roce 1923 členové německého klubu KVLössnitz, kteří s tehdejším vybavením dokázali vystoupit na některé dominantní skalní věže (Král, Cimbuří, Saská Hlava, Martinská Koruna, Milenci, Starostová nebo Orel).   V Teplických skalách byla první zdolanou věží Skalní koruna (1927).   Předválečné výstupy byly až na čestné výjimky (Klub českých alpinistů 1935) záležitosti saských a postupně také místních.V poválečném období začíná také éra československých prvovýstupů pokračující přes generační výměny (a od roku 1960 opět i výtečnou saskou „konkurenci“) v podstatě do současnosti.   S oblastí je neodmyslitelně spjatá i svérázná lezecká (horolezecká)  subkultura  udržující „pískařkou“ tradici a sdružující se převážně v místních „občerstvovnách“. Zájemcům o historii zdejšího lezení lze doporučit knihu  Pískaři

Charakteristické pro zdejší skalní lezení jsou zejména hladké plotny,  spáry  a  komíny  nejrůznějších šířek. „Klasické“ výstupy často vyžadují psychickou odolnost (schopnost zvládat strach) a umění zajistit se  smyčkami . Díky sportovní tradici a pravidlům zakazujícím, mimo, přidávat nové zajištění jiné i dnešním lezcům porovnat své schopnosti s předchozími generacemi průkopníků a prvovýstupů.

Od roku 1992 musí  Český horolezecký svaz  jménem všech horolezců jednat o provozování horolezectví v NPR Adršpašsko-teplické skály výjimku ze zákona paušálně zakazujícího provozování horolezectví ve všech našich národních přírodních rezervacích.

 zdroj: wikipedie

 

Kontakt

Marcela Zelená 

Benešov 40, Broumov 550 01

tel.: +420 734 405 063

email.:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 19267576