Cyklotrasa KČT č. 4001 – Okruh Stěny – „Vyhlídková trasa“ – 30 km

Pasa – Amerika – Martínkovice – Vyhlídka – rozcestí Pod Božanovským Špičákem – Pánův Kříž – Slavný – Suchý Důl – Hlavňov – Pasa (Pěkov)

Cesta je vhodná pouze pro horskou kola. Projížďka se skládá ze dvou různých cyklotras – nejdříve vede po cyklotrase č. 4000, která je značena červeně, na rozcestí v osadě Amerika zahýbá doprava a pokračuje dále po vyhlídkové trase značené modrým pruhem ve žlutém poli (cyklotrasa č. 4001). V lesích dbejte opatrnosti – stezka vede po silničkách, které byly postaveny pro odvoz a přibližování dřeva. Místy jsou tyto cesty nepřehledné.

Zajímavosti:
Křinice, Martínkovice – zděné Broumovské statky, Martínkovice – barokní kamenný most přes řeku Stěnavu, hřbitov zajateckého tábora z 1. světové války, pohřebiště sovětských vojáků zajatých během 2. světové války, NPR Broumovské stěny – zalesněný, nesouměrný horský hřbet budovaný křídovými pískovci a slepenci – pískovcové věže, skalní hřiby, rokle, soutěsky, vyhlídky, biotopy lesní zvěře a chráněných druhů živočichů, Suchý Důl – chalupy podkrkonošského a slezského typu, křížová cesta a kaple.

 

Kontakt

Marcela Zelená 

Benešov 40, Broumov 550 01

tel.: +420 734 405 063

email.:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 19267576